China Projects & Developments

The Group's projects and developments are located mainly in Shanghai, Shenzhen, Beijing, Dongguan, Huizhou, Wuxi, Changzhou, Nanjing, Nantong, Ningbo, Changchun and Dalian.